Šī lapa ir izdrukāta no Liepājas evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://liepajasluteradraudze.lv/?ct=lasit&fu=read&id=15

„Vieta, kur stāvēt” - Džīns Edvards Vīts

Lutera draudze
2013.01.22 16:12

Šī grāmata palīdzēs ikvienam iepazīt reformācijas notikumus saistībā ar M. Lutera dzīvi, saistīt tos vēsturiskā kontekstā un ieraudzīt daudzus notikumus, kurus sekmēja M. Lutera paveiktais darbs, viņa paša dzīve un viņa sekotāju atbalsts un tālākā darbība.

 

Tie, kuri vēlas papildināt zināšanas par reformācijas nozīmi un Mārtiņa Lutera atstāto mantojumu vai arī kuriem ir neskaidrs reformācijas dienas nozīmīgums, tās jēga un sekas uz visu turpmāko luteriskās ticības izaugsmi, iesaku izlasīt šo grāmatu, jo tā dod ne tikai brīnišķīgu kopsavilkumu Mārtiņa Lutera biogrāfijā, bet arī koncentrētu reformācijas jēgas un būtības izklāstu. Šī grāmata palīdzēs ikvienam iepazīt reformācijas notikumus saistībā ar M. Lutera dzīvi, saistīt tos vēsturiskā kontekstā un ieraudzīt daudzus notikumus, kurus sekmēja M. Lutera paveiktais darbs, viņa paša dzīve un viņa sekotāju atbalsts un tālākā darbība.

Rakstnieka valoda ir viegli uztverama un teksts viegli lasāms, autors vienkāršotā veidā palīdz saprast vēsturiski sarežģītos notikumus 16. gadsimtā. Autors atklāj M. Lutera uzskatus par Bībeles neaizstājamo vērtību ticīgo dzīvēs, Evaņģēlija brīnišķīgo pasludinājumu ikvienam grēciniekam, cilvēka pestīšanu neatkarīgi no viņa darbiem, bet gan no Dieva žēlastības, svētīgas ģimenes dzīves parauga veidošanu, izglītības nozīmi ne tikai cilvēka zināšanu ieguvē, bet arī izaugsmei ticības dzīvē, kā arī vēl un vēl, kas M. Luteram bija svarīgs, mainot maldīgo priekšstatu par ticību, Baznīcu, reliģiju un ticīgajiem.

Grāmata sastāv no trīs daļām. Pirmā ir Mārtiņa Lutera dzīves apraksts, kas arī dod pilnīgu reformācijas atspoguļojumu. Otrā daļa atklāj Mārtiņa Lutera raksturu, bet trešā dod ieskatu Mārtiņa Lutera atstātajā mantojumā.

Grāmata atklāj M. Lutera pūles un ciešanas, prieku un gandarījumu par to, kas viņam ir svēts un neaizstājams. Tā atklāj to, kas M. Luteram lika nostāties pret pasaulē valdošo uzskatu, politiskajām un garīgajām autoritātēm. Lai arī kādas briesmas un sodi viņam draudēja, viņš neatkāpās no Tā, kam tic un uzticas – „Te es stāvu un citādi nevaru. Dievs, palīdzi man! Āmen.”

Dieva vārds deva ticību mūsu ticības tēvam, Bībele, īpaši Evaņģēlijs, bija viņa stiprinājuma un panākumu avots. Uzticēšanās Jēzum Kristum mainīja M. Lutera dzīvi pilnībā, jo viņam bija vieta, kur stāvēt. Tas ir Dieva vārds, kas ir dots arī mums.


Vairāk par grāmatu un citām Luterisma mantojuma fonda izdotajām grāmatām lasiet šeit -  http://www.lmf.lv/LMF/Jaunumi/Jaunumi.html