Šī lapa ir izdrukāta no Liepājas evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://liepajasluteradraudze.lv/?ct=lasit&fu=read&id=16

„Luters - reformators” - Džeoimss M. Kitelsons

Lutera draudze
2013.01.22 16:23

Šo grāmatu varētu nodēvēt par Mārtiņa Lutera pamatbiogrāfiju, kurā izceltas paralēles starp Luteru un viņa dzīvi un Luteru un viņa rakstisko mantojumu.


 

Apjomīga, detalizēta, visaptveroša Lutera biogrāfija, bez liekām atkāpēm un blakus notikumiem. Galvenais saturs vērts uz Lutera dzīvi – studenta, mūka, teologa, mācītāja, vīra un reformatora ietvaros. Izceltas un apvienotas paralēles starp Luteru un viņa dzīvi un Luteru un viņa rakstisko mantojumu. Varētu nodēvēt par pamatbiogrāfiju, kas lieliski atspoguļo ne  tikai pašu Luteru, bet arī 16. gs. sabiedrisko, politisko, reliģisko un ‘rakstniecisko’ dzīvi un laikmetu.

Vairāk par grāmatu un citām Luterisma mantojuma fonda izdotajām grāmatām lasiet šeit -  http://www.lmf.lv/LMF/Jaunumi/Jaunumi.html