Šī lapa ir izdrukāta no Liepājas evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://liepajasluteradraudze.lv/?ct=sdfsdf&fu=read&id=26

Raivo Bitenieka dzejas krājuma "120 nozīmības" prezentācija Liepājas Lutera draudzē

Lutera draudze
2013.12.03 09:26


 

Pirmajā Adventa svētdienā, 01. decembrī, Liepājas Lutera draudzē viesojās dzejnieks un Brāļu draudzes mācītājs Raivo Bitenieks, kurš savulaik kalpojis arī Liepājas Lutera draudzē. Šā gada rudenī Raivo Biteniekam klajā nāca pirmais dzejoļu krājums „120 nozīmības” (par grāmatas atvēršanas svētkiem skatīt šeit.”).

Kā atzina pats autors, rudens ir ļoti īpašs laiks viņam un viņa dzejai, tāpēc arī liela daļa dzejoļu krājumā ir rudens noskaņās vai veltīti rudenim. Dzejnieks dalījās savās pārdomās par dzejas tapšanu, tās nozīmību, sadzīvošanu ar dzejošanu un saviem radītajiem darbiem, dzejnieka balsi kā pastiprinošu instrumentu dzejas izskanējumam u.c. Dzeja nav jāskaidro, tā runā pati, kā atzina pats autors, zemteksts nav mazāk svarīgs par pašu uzrakstīto. „120 nozīmības”, kas ir bijušas svarīgas pašam autoram, cerams, kļūs par nozīmībām arī citiem – lasītājiem.

Neiztrūkstoši izskanēja arī pateicības vārdi tiem, kuri piedalījās grāmatas tapšanā – Ērikai Birzkopai (kuratorei), Edgaram Lāmam (redaktoram), Sandrai Freibergai Braunai (ilustrāciju autorei), kā arī tika pieminēti tie latviešu dzejnieki, kuri bijuši nozīmīgi autoram pašam – Knuts Skujenieks, Uldis Bērziņš, Vizma Belševica, īpaši Olafs Gūtmanis, kurš „deva zaļo gaismu” Raivo Bitenieka dzejas publicēšanai.

Ievadvārdus pasākumam teica Vita Pētersone, ievaddzeju lasīja Gundega Pētersone un Laura Andersone, bet ar vijoles un klavierspēli iepriecināja un dzeju izgaismoja Indra Andersone un Sandra Pāvelsone.

Pēc Raivo Bitenieka ievadvārdiem un dzejas lasījumiem klātesošie varēja piedalīties sarunā ar autoru, jautāt interesējošos jautājumus un būt sadraudzībā pie kafijas galda. Paldies jāsaka Raivo Biteniekam par dzejas baudījumu, Vitai Pētersonei par pasākuma noorganizēšanu, mūziķiem un klausītājiem – visiem, kas piedalījās, lai pasākums izdotos.