Šī lapa ir izdrukāta no Liepājas evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://liepajasluteradraudze.lv/?ct=sdfsdf&fu=read&id=33

Baznīcu nakts 2018.

Lutera draudze
2018.07.09 10:59

1.jūnijā Latvijā notika dažādi Baznīcu nakts pasākumi. Iespēja ienākt, aplūkot, pabūt klusumā vai paklausīties mūziku bija arī mūsu (Liepājas Lutera) baznīcā.

Pasākums tika ieskandināta ar baznīcas zvanu skaņām, kurām sekoja draudzes mācītāja Raita Šēnera vadīts svētbrīdis un Lutera draudzes kora dziedājumi. Mācītājs savā uzrunā aicināja ieklausīties pārdomās par mūsdienu izaicinājumiem kristīgajai baznīcai. Par norisēm, kas notiek pasaulē un to, kā tās atspoguļotas Bībelas gaismā.

Turpinājumā bija iespēja noskatīties Liepājas tautas mākslas un kultūras centra bērnu teātra izrādi – “Koki sapņo mīlestības eņģeļu gaismā” režisores Vitas Pētersonas vadībā.

Izrādē tika apspēlētas dažādas Bībeles tēmas. Vēsts tika izstāstīta caur 3 koku piedzīvoto– sākot ar radīšanas dienu, kurai sekoja koku “liktenis” - mežstrādnieka cirvis un pārtapšana galdnieka darbnīcā. Pārtap par silīti nozīmēja - kalpot par šūpuli Kristus Bērnam, pārtapt par laivu nozīmēja - kalpot par zvejnieka Sīmaņa laivu, no kuras Jēzus uzrunāja klausītājua, bet pārtapt par krustu nozīmēja - piedzīvot Kristus nāvi un augšāmcelšanos. Tādejādi katrs no kokiem ieguva savai “dzīvei” īpašu jēgu, kura nelīdzinājās koku sākotnējam sapnim - pārtapat par bagātnieku laivu, bagātnieku kuģi vai augstāko koku pakalnā, no kura cilvēkiem raudzīties uz debesīm.

Vakara gaitā draudzes mācītājs klātesošos iepazīstināja ar dažādiem interesantiem vēsturiskiem faktiem un notikumiem no Lutera baznīcas, kā arī piedāvāja aplūkot draudzes muzeju.

Savukārt Baznīcu nakts izskaņā klausītājus priecēja Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas simfonsikā orķestra priekšnesumi diriģenta Reiņa Lapas vadībā.

Pirms došanās mājās visi vienojās lūgšanā “Mūsu Tēvs debesīs”.