Šī lapa ir izdrukāta no Liepājas evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
https://liepajasluteradraudze.lv/?ct=sdfsdf&fu=read&id=25

Reformācijas diena 2013

Lutera draudze
2013.11.01 11:52


 

31. oktobrī Reformācijas dienā Liepājas Lutera draudzē pēc svētku dievkalpojuma viesojās Luterisma Mantojuma fonda izdevniecības direktors, kādreizējais Liepājas Lutera draudzes mācītājs (1993-2000) Juris Uļģis. Draudzes namā ikvienam interesentam bija iespēja iepazīties ar LMF (Luterisma mantojuma fonda) grāmatām un iegādāties tās par pievilcīgām cenām.

Iesākumā Juris Uļģis klātesošos iepazīstināja ar Luterisma mantojuma fonda organizāciju, ar ko tā nodarbojas, uz ko balsta savu darbību un tās nākotnes plāniem. LMF Latvijā darbojas jau divdesmit gadus, un galvenā mērķauditorija ir lasītāji – bērni, vecāki, mācītāji un teologi, kā arī draudžu locekļi.

Tālākā vakara gaitā Juris Uļģis uzstājās ar lekciju „Kas ir meditācija Luteriskās Reformācijas izpratnē”. Pamats, uz ko balstās kristīgā meditācija, ir Svētie Raksti – Sola Scriptura. Svarīgākais ir tas, par ko (saturs) mēs meditējam, nevis (poza) mēs meditējam. Centrā ir mūsu meditācijas objekts, un tas nosaka meditācijas augļus.

Kristīgā izpratnē saturs, par ko mēs meditējam, ir Svētie Raksti. Pēc J. Uļģa vārdiem, ir trīs patiesības, uz kurām balstās kristīga meditācija:

    1.Mūsu Kungs ir augšāmcēlies un noslēpumainā veidā klātesošs pie
        saviem mācekļiem kā Viņš to ir apsolījis.

    2.Jēzus vārdiem ir dzīvību dodošs spēks.

    3.Dievs Tēvs ir mūs attaisnojis no savas žēlastības caur ticību
        mūsu Kungam.

Kristīgā meditācija pievērš uzmanību mūsu Kungam un Viņa Vārdiem. Mēs, kas meditējam, piederam Kungam, meditējam par Viņu un Viņa Vārdiem. Kā viens no meditācijas paraugiem ir Marija (Lk 10:38-42), kuras acis bija vērstas uz Jēzu un ausis klausījās Jēzus vārdos, viņa bija atvērta Jēzum un tam, ko Viņš sacīja.

Tiem, kas grib kļūt par Jēzus mācekļiem, Viņš saka: „Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi.” (Jņ 8:31) Jēzus māceklis mājo (paliek) Jēzus vārdos – mūsu adrese ir Dieva Vārdi. Palikt Vārdos, nozīmē palikt tajos gan mūsu prātā un sirdī, gan pārdomās, lai Kristus mūs varētu apskaut.

Mūsu meditācijas praksi nosaka Svētais Gars, kas tiek dots tieši caur Vārdu. Pirms mēs sākam meditēt (līdzīgi kā sākot lūgšanu), mēs lūdzam, lai Tēvs dod mums Svēto Garu, lai mūs vada. Kā vienu no pirmajām Bībeles grāmatām, par kuru meditēt, J. Uļģis min Psalmu grāmatu – tā ir kā lūgšanu grāmata meditācijas skolēniem, jo jau pirmajā psalmā mēs lasām: „Svētīgs tas cilvēks, kam (..)prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību.”

Kā kopsaucēju par kristīgo meditāciju var izkristalizēt to, ka meditācija ir mūsu uzkavēšanās pie Jēzus vārdiem relaksētā un pasīvā veidā, līdz šie vārdi mūs satver, ietekmē, aizgrābj un uzrunā. Meditācijas procesā mēs pārstājam būt tie, kas domā un dara, atstājam vietu Jēzum un Viņa vārdiem – Viņš un Viņa vārdi kļūst par mūsu pasaules centru. (Mēs saņemam to, kas tiek sacīts mums, nevis ko mēs sakām.)

Pēc lekcijas kristīgajā meditācijā visi klātesošie kavējās sarunās un sadraudzības mielastā, kā arī varēja piedalīties viktorīnā par Mārtiņu Luteru un reformāciju, iegūstot savā īpašumā noderīgas balvas.