Šī lapa ir izdrukāta no Liepājas evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
https://liepajasluteradraudze.lv/?ct=sdfsdf&fu=read&id=31

Reformācijai 500

Lutera draudze
2017.11.21 19:50

Pateicoties Liepājas Lutera draudzes locekles, režisores Vitas Pētersones iecerei un ieguldītajam darbam, 29. oktobrī Liepājas Lutera draudzē izskanēja koncertuzvedums "Luters dzīvē, mūzikā, ticībā."

Koncertā piedalījās daudžu kori no Grobiņas, Priekules un Liepājas, Nīcas sieviešu koris un Pāvilostas sieviešu koris “Sīga”.

Solo dziedājumus izpildīja K.Ketvers, R.Mežals, B.Baltgalve, V.Brūvers. Koncerta muzikālo skanējumu papildināja Ā.Burkins ar obojas spēli un L.Pūķe- ērģeles.

Diriģēja – R.Pāvila, I.Prūse, R.Knapše, L.Amerika - Ansiņa un L.Breča.

Koncertcikls sastāvēja no dažādām M. Lutera dziesmā, kas bija sadalītas trīs daļās - liturģiskās dziesmas (piem., “Es savus grēkus sūdzu”, “Kungs Jēzu, Tavas asinis”), baznīcas gada dziesmas (piem., “No debesīm es atnesu”, “Kristus” augšāmcēlies”) un mācību dziesmas (piem."Tos desmit baušļus ko mums Dievs”, “Dievs, mūsu Tēvs, kas debesīs”).

Ievadvārdus teica mācītājs R.Šēners.

Ar priekšlasījumu par Lutera darbu mūzikā uzstājās muzikoloģe A.Engelmane, savukārt mācītājs, kapelānas U.Brūklene ar kundzi H.Brūkleni sniedza nelielu teatralizētu stāstījumu par Lutera un viņa sievas Kates dzīvi un ticību.

Pasākuma veidotāji bija padomājuši arī par koristu un apmeklētāju sadziedāšanos, aicinot atsevišķas dziesmas vai pantus dziedāt visiem kopā.

Pasākuma izskaņā, pēc svētības vārdu saņēmšanas, ko teica Liepājas diacēzes bīskaps Hans Martins Jensens visi klātesošies vienojās noslēguma dziesmā - dziedot baznīcas himnu, “Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils”.