Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
Liepājas Lutera draudze vēsturiski savus pamatus ir likusi ļoti skaistā laikā, pašā vasaras vidū - jūlija mēnesī. Tas, manuprāt, ir zīmīgi!
Mūsu trauksmainajā laikā šķiet ir labi atkal būt kopā lielajā miera un svētību ostā - baznīcā, kur svinēt mūsu kopīgos svētkus, sakārtot domas un allaž saņemt jaunu svētību no Kunga Kristus, jo Viņš taču ir īstenais šī nama saimnieks.
Tas ir miera nams un dzīvības oāze mums visiem, kur varam no jauna uzlādēties pret lielajiem dzīves izaicinājumiem.
Tiks ievesta amatā jauna draudzes kalpošanas komanda, izlūgsimies svētību šim darbam un augstajam aicinājumam. Uz tikšanos!

Liepājas Lutera baznīcas

DRAUDZES DIENA

2017. gada 02. jūlijā

Pl.11.00  Svētku dievkalpojums

Draudzei   -  116 gadi

Baznīcai    -    83 gadi

Dievkalpojuma laikā notiks jaunās Draudzes Padomes un Revīzijas Komisijas locekļu ievešana amatā

Mācītāja R.Šēnera 20 gadu kalpošanas jubileja LELB, no kuriem 15 gadi Liepājas Lutera draudzē

Piedalīsies un vadīs dievkalpojumu:

Liepājas Diecēzes bīskaps Hans Martins Jensons

Grobiņas iecirkņa prāvests Ainars Jaunskalže

Viesosies mūziķis no Kuldīgas Edgars Ziņģe.

Pēc dievkalpojuma draudzes namā būs svētku mielasts.

      Visi ir sirsnīgi aicināti un gaidīti!

Īpaši gaidīti Liepājas Lutera draudzē kristītie, iesvētītie un laulātie draudzes locekļi!

 Par aktuālākajiem jaunumiem, izmaiņām un regulārajām aktivitātēm interesēties pie draudzes mācītāja, draudzes kancelejā vai skatīt Kalendārā


 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Liepājas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Jurid. adr.: Liepāja, Jelgavas 62, LV – 3401

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5

 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 17:00 – 20:00

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Uģis Deķeris

 Ceturtdienās
 18:00 – 20:00

 Mob. tālr. 26324444

 e-pasts:
 ugis.dekeris@gmail.com

          ~~~

 Draudzes priekšnieka
 vietnieks Edgars Ķeris

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 28663022

           ~~~

 Draudzes lietvede-
 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 20:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26164064,
 26668050

           ~~~

 Draudzes e-pasts:
 lutersliepaja@inbox.lv

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Mēneša pirmajā svētdienā
 pirms un pēc
 dievkalpojuma

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola

 Svētdienās 11:00

 Mēneša 3. svētdienā
 10:30

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

 Svētdienās 10:00
 (baznīcā)

 Iesvētes mācības

 Trešdienās 18:00

 Bibliotēka

 Svētdienās 10:00 – 14:00

 Dāmu komitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Mēneša pirmajā
 ceturtdienā 19:00

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00

           ~~~

 Draudzes mājas lapas
 administratora e-pasts:

 aija_kupcha@inbox.lv

Copyright 2010; Created by MB Studija »