Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 

Sprediķi

Jums ir iespēja noklausīties mācītāja sprediķus, kuri izskanējuši Liepājas Lutera draudzes dievkalpojumos.

   Liepājas Lutera draudze
  Rekvizīti:

  Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

  Reģ. Nr. LV90000100405

  Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

  A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

  Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


  e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
   Ziedojumi

  Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

  nodibinājums
  "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
  VRN 40008239998
  Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
  Konts
  LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
  SEB banka, UNLALV2X

   Kontakti
   Draudzes mācītājs
   Raitis Šēners

   

  .

   Trešdienās 16:00 – 18:00

   Ceturtdienās
   16:00 – 18:30

   Mob. tālr. 26417168

   e-pasts: 
   raitissheners@inbox.lv

            ~~~

   Draudzes priekšnieks
   Vigo Dobelis

  Svētdienās
  pirms un pēc dievkalpojuma

  Mob. tālr. 26154567

  e-pasts:
  vigod@inbox.lv

            ~~~

    Draudzes lietvede-

   sekretāre Austra Vītola:

   Trešdienās 15:00 – 18:00

   Ceturtdienās
   15:00 – 18:00

   Svētdienās pēc
   dievkalpojuma

   Mob. tālr. 26668050
   

   

   Draudzes aktivitātes
   BAZNĪCĀ

   (Jelgavas ielā 62)

   Dievkalpojums ar
   sakramentu

   Svētdienās 11:00

   Lūgšanu stunda
   
  (mazajā zālē)

   Otrdienās 18:00

   Grāmatu galds

   Pēc iepriekšējas vienošanās

   DRAUDZES NAMĀ

   (Jelgavas ielā 58)

   Svētdienas skola 

   Svētdienās 11:00

   No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

   Jautājumu un atbilžu
   pēcpusdiena

  ziemas mēnešos

   Mēneša 3. svētdienā
   pēc dievkalpojuma

   12:30

   Kora mēģinājumi

  Trešdienās 18:00

  (draudzes namā)

  Svētdienās 10:00 

  (baznīcā)

  Iesvētes mācības 

  ‌Iesvētes mācību kursi notiek
  trīs reizes gadā

  Trešdienās 18:00

   Bībeles studijas

  ziemas mēnešos

   Ceturtdienās 18:00

   Bibliotēka

   Pēc iepriekšējas vienošanās

   Dāmuomitejas
   sanāksme

   Mēneša pirmajā
   otrdienā 17:00

   Padomes sēdes

   Divas reizes gadā
   pēc iepriekšējas vienošanās

  ‌Valdes sēdes
  ‌Vienu reizi ceturksnī
  ‌pēc iepriekšējas vienošanās

   Drēbju kamera

   Trešdienās un
   ceturtdienās
   15:00-18:00  Copyright 2010; Created by MB Studija »