Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
  
Laipni gaidīti
Lutera draudzē un baznīcā! 

~~~~~~~~~~~~~~~  


Svētku laikā baznīca atvērta

12.decembrī, Adventa 3.svētdiena 
 • no pl.10.30 - 12.30 (zaļajā režīmā) 
 • no  pl.12.30 - 13:30 (sarkanajā režīmā)
19. decembrī, Adventa 4.svētdiena
 •  no pl.10.30 - 12.30 (zaļajā režīmā) 
 •  no  pl.12.30 - 13:30 (sarkanajā režīmā).
24. decembrī, Ziemsvētku vakars
 •  no pl.16.00 - 17.00 (zaļajā režīmā),
 •  no  pl.17.00 - 18:00 (sarkanajā režīmā). 
 •  no 18:00 - Kristus piedzimšanas Svētvakars
25. decembrī, Ziemsvētki, Kristus piedzimšanas svētki
 • ‌no pl.10.30 - 12.30 (zaļajā režīmā) 
 • ‌no  pl.12.30 - 13:30 (sarkanajā režīmā)‌‌
26.decembrī, Otrie Ziemsvētki
 • no pl.10.30 - 12.30 (zaļajā režīmā) 
 • ‌no  pl.12.30 - 13:30 (sarkanajā režīmā)
31.decembrī, Vecgada diena 
 • no pl.10.30 - 12.30 (zaļajā režīmā) 
 • ‌no  pl.12.30 - 13:30 (sarkanajā režīmā)

Līdz MK noteiktajam ārkārtas perioda beigām 2022. gada 11. janvārim, vai līdz citiem MK rīkojumiem,
Liepājas Lutera baznīcā dievkalpojumi notiks:

 no plkst 11.00 – 12.30 “zaļā”, epidemioloģiski drošā pulcēšanās vidē, kur:
 • Dievkalpojumā drīkst piedalīties personas uzrādot sadarbspējīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). 
 • Dievkalpojuma laikā jālieto sejas maskas un jāievēro sēdvietu distance. 
 • Lūgums uz dievkalpojumu ierasties laicīgi!
No plkst.12.30 - 13.30 “sarkanā”, epidemioloģiski nedrošā pulcēšanās vidē, kur:
 • Dievgalda saņemšanai aicināts ikviens kurš uz to ir gatavojies nodomā un ticībā. 
 • Dievkalpojuma laikā jālieto sejas maskas un jāievēro sēdvietu distance.
 ~~~~~~~~~~~~~~~  

 Jums ir iespēja noklausīties draudzes mācītāja Raita Šēnera sprediķus, kuri izskanējuši Liepājas Lutera draudzes dievkalpojumos 
 Sakarā ar jaunajiem ierobežojumiem izsludinātajā ārkārtas situācijā, dievnami drīkst būt atvērti no plkst. 6.oo- 19.oo

Sekojot valstī noteiktajiem ierobežojumiem, arī Liepājas Lutera draudzes dzīve uz laiku būs citāda. 

Svētdienas sprediķi audio formātā tiks ievietoti:
Svētdienās no plkst. 11.oo – 12.oo būs iespēja individuāli saņemt Sv. Vakarēdienu.

Ierodoties baznīcā, jāievēro MK noteikumi:
 • Obligāta sejas maskas pareiza lietošana visiem;
 • Obligāta roku dezinfekcija;
 • Obligāta distancēšanās ievērošana (2 metri);
 • Nepārsniedzot lielāku cilvēku skaitu baznīcā kā 20% no kopā uzņemamā cilvēku daudzuma, katram nodrošinot 15 kv.m. platību.
Īpaši pateicamies par jūsu ziedojumiem, kas ļauj draudzes darbam turpināties.

Liepājas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. Nr. LV90000100405
Liepāja, Jelgavas 62, LV – 3401
A/S SEB banka
kods UNLALV2X, konts LV52 UNLA 0012 0007 0193 5

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 Liepājas Lutera draudzes svētdienas skola aicina pievienoties  jaunus dalībniekus

Nodarbības notiek katru svētdienu no plkst. 11.00 līdz plkst.13.00 draudzes namā Jelgavas ielā -58
Pulcēšanās  uz svētdiena skolu  - baznīcā līdz plkst.11.00

 Kopā mācīsimies par Trīsvienīgo Dievu, dziedāsim, lūgsim, draudzēsimies un darīsim daudz citu aizraujošu lietu.
Ikvienu bērnu gaidīs skolotājas: Arianda ( 26 424 870), Dace, Linda, Sanda, mūzikas skolotāja Rudīte... 
              

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumie,svētdienas skola šobrīd nenotiek.

   ~~~~~~~~~~~~~~~ 

Aicinājums un atgādinājums draudzes locekļiem nomaksāt ikgadējo draudzes locekļa nodevu. 

  Šāda kārtība pastāv saskaņā ar LELB Satversmes prasībām 2:27;30.

"Iesvētītie draudzes locekļi, kuri vismaz reizi gadā nav saņēmuši Svēto vakarēdienu un 2 (divus) gadus pēc kārtas nav maksājuši noteiktos ziedojumus draudzes un LELB kopīgajām vajadzībām, uzskatāmi par tādiem, kas izstājušies no draudzes. Ja šī persona vēlas atjaunot savu piederību savai draudzei, viņam ir jāvēršas pie attiecīgās draudzes mācītāja.

Pāriet citā draudzē var saskaņā ar šīs Satversmes 22. un 23. pantu. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar LELB 27. Sinodes lēmumu Nr. 2.1., 03.06.2016.)" par draudzes locekļa piederību un pienākumiem pret draudzi.

To iespējams paveikt 2 veidos, kā ērtāk:

a) draudzes kancelejā pieņemšanas laikā vai atsevišķi norunātā laikā,

b) vai to ir iespējams iemaksāt draudzes bankas kontā ar norādi par personu vai personām, un konkrēto gadu. 

Pateicība visiem tiem , kas savlaicīgi sakārto draudzes piederības jautājumus.

Draudzes Padome 

~~~~~~~~~~~~~~~ 


Par aktuālākajiem jaunumiem, izmaiņām un regulārajām aktivitātēm interesēties pie draudzes mācītāja, draudzes kancelejā vai skatīt Kalendārā


 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Liepājas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5

 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Uģis Deķeris

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26324444

 e-pasts:
 ugis.dekeris@gmail.com

          ~~~

 Draudzes priekšnieka
 vietnieks Edgars Ķeris

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 28663022

           ~~~

 Draudzes lietvede-
 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26164064,
 

           ~~~

 Draudzes e-pasts:
 lutersliepaja@inbox.lv

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmu komitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00

           ~~~

 Draudzes mājas lapas
 administratoru e-pasti:

  lutera_draudze@inbox.lv

Copyright 2010; Created by MB Studija »