Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
Aizlūgumu vajadzības
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
lapas: 1-10  11-20 21-30 31-40 41-48
Arta 2019.02.11 08:52 Lūdzu aizlūgt, lai mūsu ģimenē piesakās jau vairāk nekā gadu plānotais un ilgi gaidītais pirmais bērniņš; lai ikdienā ieplūst vairāk pozitīvisma un gaišuma, ko šobrīd aizēno pārdzīvojumi par grūtniecības neiestāšanos.
Arta un Edijs
Dzidra 2019.04.16 09:35 Lūgums aizlūgt par kristītu gadu vecu meitenīti Isabellu, lai Jēzus dziedina!
Paldies!
lūdz: vecmāmiņa Dzidra
Edīte 2019.04.17 18:56 Lūdzu aizlūgt par savu vīru Ilmāru, lai Dievs mazina viņa mokas un lai ņem pie sevis, jo ir slimnīcā galēji slims un jau bezsamaņā trīs dienas. Mūžs bagātīgi nodzīvots 87 gadi.
Diāna 2019.04.27 21:03 Lūdzu aizlūdziet par Katrīnu, kura ir aizgājusi mūžībā š.g.20.aprīlī
Andra 2019.06.30 07:58 Labdien! Vēlos lūgt aizlūgumu par manu mammu Austru Valteri, kas devusies mūžībā. Lai Dievs paņem viņas dvēseli! Meita
Dzidra 2019.07.12 21:18 Lūgums aizlūgt par manu muguru kurai paredzēta nopietna operācija, bet uz operāciju jāgaida ilgi rindā un sāpes bieži neciešamas,lai Jēzus apžēlojas un dziedina. Paldies!
Dzidra
Dzidra 2019.07.12 21:19 Lūgums aizlūgt par manu muguru kurai paredzēta nopietna operācija, bet uz operāciju jāgaida ilgi rindā un sāpes bieži neciešamas,lai Jēzus apžēlojas un dziedina. Paldies!
Dzidra
janis 2019.07.26 19:51 Esmu atkarīgais no azartspēlēm.aizludziet par manīm.ludzu varbūt Dievs sadzirdes
Maira 2019.11.21 14:27 Lūdzu aizlūdziet par manu vīriņu,lai viņam ir veselība,izturība un lai sargā dieviņš mūsu ģimeni no vissa ļaunā.
janis 2019.12.08 13:34 Esmu atkaribnieks no azartspēlēm, palīdziet man.
Jūsu aizlūguma vajadzība
Vārds
E-pasts (netiek publicēts)
 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »