Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
Aizlūgumu vajadzības
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
lapas: 1-10  11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-65
Edīte 2013.05.19 08:45 Lūdzu aizlūgt par mūsu opīša Gunāra Alfa Virgas dvēseli, kurš pēc smagas slimības 86 gadu vecumā aizgāja Mūžībā 16.maijā. (Bēres 22.05.)
Paldies!
Ar cieņu, piederīgie.
Tālivaldis 2013.07.23 20:03 Lūdzu aizlūgt, lai atrodu darbu! Un aizlūdziet par visiem, kas Latvijā meklē darbu - lai izturība un Dieva svētība!
Iveta 2013.09.09 17:41 Lūdzu palīdziet man lūgt, lai manī ienāk DZĪVĪBAS SPĒKS! No visiem Dzīves pārbaudījumiem esmu kā siets, kurā izlīst DZĪVĪBAS SPĒKS. ! Man ir smaga muskuļu slimība, tādēļ strādāt pilnu slodzi ir grūti un savilkto pirkstu dēļ ir grūti darīt ikdienas lietas un ko protu ar datoru. Pārvietojos ar viena kruķa atbalstu un savu 20 gadus vecu automašīnu! Internetā ir ievietots video par mani, kurā lūdzu palīdzību sponsoriem jaunākas automašīnas iegādei. Lüdzu palīdziet aizlūgt, lai sižets nokļūst to ci..
Sandra 2013.11.09 17:12 Lūdzu aizlūgumu par māmiņu Natāliju un viņas tikko dzimušo meitiņu. Lai Dievs dod spēku mazajai meitiņai cīņā par dzīvību un māmiņai ticību un mīlestību grūtajā brīdī.
Liels paldies Jums!
Aija 2014.03.04 16:14 Aizlūgsim par Liepājas Lutera Draudzes nama vajadzībām. Lai Dievs dod mums dāsnu sirdi un pamudina saziedot līdzekļus Draudzes nama zāles atjaunošanai un iekārtošanai.
Paldies ikvienam gan par ziedojumu, gan padomu!
jānis 2014.03.11 15:44 Šeit Jānis no Kuldīgas!!!! lūdzu lūdziet par manu atbrīvošanu no visiem burvestību sazvērestību tīkliem un lamatām kurās esmu iekritis!!!!
Edīte 2014.04.17 14:48 Lūdzu aizlūgt par manas māmiņas Ernas Antenišķes dvēseli, kura 2011. gadā, Lielajā Piektdienā aizgāja Mūžībā.
Agris 2014.07.31 11:27 Ļoti lūdzu aizlūgt par to ,lai man izdodas atgūt manas sieviņas Aijas mīlestību un uzticību pret mani , kura ir pagaisusi no viņas sirds. Es pats esmu ļoti mainījies un daudz ko sapratis dzīvē. Viņai esmu piedevis visu . Dievs , lūdzu palīdzi man saglabāt ģimeni !!!
Jolanta 2014.08.05 15:20 aizlúgums.Lai Dievs mani svétí,sargá,vada,palídz;lai Dieva Svétais Gars; Mílestíba ir maná sirdí,dzívé; lai man apkárt ir tikai gaisie engelísi; lai esmu pasargáta no launá uzbrukumiem.Lai pazudusais cilvécins várdá Ivars,atgriezás.Lai atgriezas Dieva svétíba,laime, mílest'ba, veselíba, párticíba,miers,prieks,spéks.Lai Dievs dod man gudríbu un vairák spéka,izturíbu,pacietíbu.Lai Ivars tiek atbrívots alkahola atkaríbas;lai vina sirds,dzíve tiek izmainíta un vinu vada Mílestíba;Svétais Gars.La..
rezija 2014.10.25 19:58 Loti ludzu aizlugt,lai Dievs uzklausa Manas lugsanas par Andri,atbrivosanu no visiem burvestibu darbibam,kas tika verstam uz vinu attiecibam ar Sarmiti,Amen,lai Dievs vinus sveti
Jūsu aizlūguma vajadzība
Vārds
E-pasts (netiek publicēts)
 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Liepājas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Jurid. adr.: Liepāja, Jelgavas 62, LV – 3401

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5

 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 17:00 – 20:00

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Uģis Deķeris

 Ceturtdienās
 18:00 – 20:00

 Mob. tālr. 26324444

 e-pasts:
 ugis.dekeris@gmail.com

          ~~~

 Draudzes priekšnieka
 vietnieks Edgars Ķeris

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 28663022

           ~~~

 Draudzes lietvede-
 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 20:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26164064,
 26668050

           ~~~

 Draudzes e-pasts:
 lutersliepaja@inbox.lv

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Mēneša pirmajā svētdienā
 pirms un pēc
 dievkalpojuma

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola

 Svētdienās 11:00

 Mēneša 3. svētdienā
 10:30

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

 Svētdienās 10:00
 (baznīcā)

 Iesvētes mācības

 Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Svētdienās 10:00 – 14:00

 Dāmu komitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Mēneša pirmajā
 ceturtdienā 19:00

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00

           ~~~

 Draudzes mājas lapas
 administratora e-pasts:

 aija_kupcha@inbox.lv

Copyright 2010; Created by MB Studija »