Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
Aizlūgumu vajadzības
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
lapas: 1-10 11-20  21-30 31-40 41-48
Sandra 2020.01.20 11:08 Dievs, dod lūdzu sirdī mieru un paļāvību uz Tavu žēlastību. Svētī un sargā mūsu ģimeni, lai mīlestība un saticība mūsu vidū. Pasargi lūdzu no visa ļauna. Stiprini mūs ticībā. Āmen!
Dzidra 2020.02.09 06:45 Lūgums aizlūgt par mazu Zviedrijā dzīvojošu meitenīti Isabellu,
lai Jēzus dziedina! Paldies!
Dzidra(vecmāmiņa)
Dzidra 2020.08.29 23:46 Lūgums aizlūgt par Danielu, kuram jāuztur ģimene un firmā ir nomainījies labs priekšnieks pret stresainu, nervozu, lai Dievs palīdz atgūt mierīgu atmosfēru darbā! Paldies!
Vineta, Dzidra, Gunta
Diāna 2020.09.20 07:13 Lūdzu aizlūdziet par Diānu, kurai 22.septembrī stāv priekšā operācija. lai operācija norit veiksmīgi bez sarežģījumiem.
Diāna 2020.09.20 07:14 Lūdzu aizlūdziet par Diānu, kurai 22.septembrī stāv priekšā operācija. lai operācija norit veiksmīgi bez sarežģījumiem.
Oļegs 2020.09.30 08:28 Lūgums aizlūgt par manu dēlu Reini,
lai Jēzus dziedina viņa grūtsirdību,lai Dievs palīdz atrast profesionālu futbola klubu Dānijā.
Dzidra 2020.10.22 16:35 Lūgums aizlūgt par Danielu, kuram jāuztur ģimene un firmā ir nomainījies labs priekšnieks pret nesavaldīgu, ļaunu, lai Dievs palīdz atgūt mierīgu atmosfēru darbā! Paldies!
Vineta, Dzidra, Dace
Dzidra 2021.01.06 20:57 Lūgums aizlūgt par attiecību uzlabošanu ar meitas ģimeni, kur izveidojies nopietns konflikta! Lai Dievs nokārto salabšanu! Paldies!
Dzidra
Ieva 2021.04.18 03:54 Jēzus Kristus vārdā lūdzos par savu veselību: par ķermeņa dziedināšanu, lai es varētu turpināt būt kopā un rūpēties par ģimeni.
Aizlūdzu par savu mammu, kurai pēc Covid vakcīnas strauji pasliktinājusies veselība. Ak, Kungs, mans Dievs, lūdzos Tavu žēlastību, dziedini viņu!
Pateicībā, Amen.
Sandra Rone 2021.06.10 23:51 Dievs, pasargā lūdzu manu meitu Elīnu no netaisnīgiem uzbrukumiem darbā. Lai Svētā gara klātbūtne vada, nesaskaņas risinot. Lai viņai izdodas saglabāt darbu. Āmen!
Jūsu aizlūguma vajadzība
Vārds
E-pasts (netiek publicēts)
 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »