Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
Aizlūgumu vajadzības
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
lapas: 1-10 11-20  21-30 31-40 41-42
Māris 2016.08.01 19:53 Es jūs visus,mīļi lūdzu,aizlūgt par manām cerībām uz Evijas Mīlestību.Es patiesi ļoti,ļoti mīlu Eviju un Jēzus Kristus vārdā lūdzu Dievs Tēvs,es rūpēšos no visas sirds par viņu.Jēzus Kristus vārdā.Amen.
Māris 2016.08.10 21:32 Es ļoti mīlu Eviju,lūdzu aizlūdziet par manu cerību,sapni un par Eviju,lūdzu.Paldies.
Māris 2016.08.12 20:22 Dievs,es ļoti mīlu Eviju un loti vēlētos savu dzīvi pavadīt kopā ar viņu.Mīļie,lūdzu aizlūdziet par manām cerībām,sapni un lūgšanām.Paldies jums.
Māris 2016.08.18 17:57 Es ļoti,ļoti mīlu Eviju un lūdzu,aizlūdziet par manām cerībām.Paldies jums.
Māris 2016.08.19 23:49 Es lūdzu,aizlūdziet par manām cerībām.Lai Dievs jūs svētī.
Māris 2016.08.25 21:26 Lūdzu aizlūdziet par mani jo esmu grekojis.
Māris 2016.08.27 18:54 Lūdzu aizlūdziet par manu cerību,es mīlu Eviju.Jēzus Kristus vārdā.Amen.
Evita 2016.08.27 23:21 Lūdzu aizlūgt par vīra krustmāti Airu Nagli, kura pēkšņi, notiekot lielai nelaimei 65 vecumā aizgāja Mūžībā.
Paldies!
Ar cieņu, piederīgie.
Māris 2016.09.02 20:09 Es,ļoti lūdzu,aizlūdziet par manām lūgšanām.Paldies jums,lai Dievs jūs svētī.
Māris 2016.09.09 19:05 Lūdzu aizlūdziet par manu lūgumu,jo es ļoti,ļoti mīlu Eviju.Paldies jums.
Jūsu aizlūguma vajadzība
Vārds
E-pasts (netiek publicēts)
 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Liepājas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Jurid. adr.: Liepāja, Jelgavas 62, LV – 3401

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5

 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 17:00 – 20:00

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Uģis Deķeris

 Ceturtdienās
 18:00 – 20:00

 Mob. tālr. 26324444

 e-pasts:
 ugis.dekeris@gmail.com

          ~~~

 Draudzes priekšnieka
 vietnieks Edgars Ķeris

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 28663022

           ~~~

 Draudzes lietvede-
 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 20:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26164064,
 26668050

           ~~~

 Draudzes e-pasts:
 lutersliepaja@inbox.lv

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Mēneša pirmajā svētdienā
 pirms un pēc
 dievkalpojuma

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola

 Svētdienās 11:00

 Mēneša 3. svētdienā
 10:30

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

 Svētdienās 10:00
 (baznīcā)

 Iesvētes mācības

 Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Svētdienās 10:00 – 14:00

 Dāmu komitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Reizi ceturksnī
 pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00

           ~~~

 Draudzes mājas lapas
 administratora e-pasts:

 aija_kupcha@inbox.lv

Copyright 2010; Created by MB Studija »