Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
Aizlūgumu vajadzības
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
lapas: 1-10 11-20  21-29
Māris 2017.03.24 18:48 Dievs,lūdzu apžēlojies par Eviju un lūdzu palīdzi Evijai atveseļoties,Jēzus Kristus vārdā lūdzu,apžēlojies un piedod mums mūsu grēkus.Amen.
Dace 2017.05.02 04:23 Es lūdzu ,lai Dieva žēlastība un Mīlestība apgaismo manu draudzeni ALISI ANTONOVU,un palīdz viņai atmest dzeršanas kāri un atgriež pie bērniem un ģimenes.Es aizlūdzu par Aivara Gulbja dvēseli,kura pameta šo zemi š.g.1.Maijā.Lai Dieva žēlastība ur ar jums visiem .ĀMEN
Māris 2017.05.06 20:32 Lūdzu aizlūdziet par Evijas veselību.Dievs lūdzu piedod Evijas grēkus un lūdzu apžēlojies par viņu,Kungs palīdzi Evijai atveseļoties,lūdzu.Paldies.
Dzidra 2017.12.29 04:10 Lūgums aizlūgt par kristīgu grūtnieci Santu kura ir grūtniecības pēdējos mēnešos un ir veselības problēmas. Lai Jēzus dziedina un dzimst vesels bērniņš!Paldies! māte
Sanda 2018.01.12 19:53 Lūdzu aizlūdziet par mazo trīs mēnešus veco Ralfu! Ralfam priekšā smaga operācija, kurā tiks izoperēts audzējs no mutes dobuma.Lai Dieva žēlestība pār jums! Paldies!
Sandra 2018.01.16 17:26 Lūdzu par savu dēlu Ediju. Dievs svētī ceļojumu, kurā viņš dodas, pasargā ,vadi un pieskaries viņa sirdij.Lai svētība viņam un viņa ceļabiedriem.
Agita 2018.02.15 15:20 Nepieciešama aizlūgšana par Lāsmu, kurai ir atklāts dzemdes vēzis 4. stadijā.
ieva 2018.02.24 21:40 Mīļais Dievs aizlūdz par Aleksandru un Bendžamiņu par viņu veselību ,dod spēku viņiem šajā grūtajā cīņā par veselību.
Jēkabs 2018.03.01 14:45 Lūdzu, aizlūdziet par manu sievu Mariju, kura jau gandrīz divus mēnešus dzīvo citā pasaulē, savu pašapziņu paceļot augstāk par saskaņu ģimenē. Lūdziet lai ģimenē ienāk miers un saticība, savstarpējā sapratne un uzticība nevis citu nosodīšana ar pārmetumiem. Paldies.
Jēkabs 2018.04.06 12:49 Lūdzu, palieciet aizlūgumos par manu sievu Mariju. Situācija ģimenē neuzlabojas, visur saredz tikai manu vainu. Pacēlusi savu pašapziņu augstāk par visu. Neieklausās nevienā, spītīgi ārdot ģimeni. Lūdziet lai ģimenē ienāk miers un saticība, savstarpējā sapratne un uzticība nevis citu nosodīšana ar pārmetumiem. Paldies.
Jūsu aizlūguma vajadzība
Vārds
E-pasts (netiek publicēts)
 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Liepājas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Jurid. adr.: Liepāja, Jelgavas 62, LV – 3401

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5

 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 17:00 – 20:00

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Uģis Deķeris

 Ceturtdienās
 18:00 – 20:00

 Mob. tālr. 26324444

 e-pasts:
 ugis.dekeris@gmail.com

          ~~~

 Draudzes priekšnieka
 vietnieks Edgars Ķeris

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 28663022

           ~~~

 Draudzes lietvede-
 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 20:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26164064,
 26668050

           ~~~

 Draudzes e-pasts:
 lutersliepaja@inbox.lv

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Mēneša pirmajā svētdienā
 pirms un pēc
 dievkalpojuma

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola

 Svētdienās 11:00

 Mēneša 3. svētdienā
 10:30

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

 Svētdienās 10:00
 (baznīcā)

 Iesvētes mācības

 Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Svētdienās 10:00 – 14:00

 Dāmu komitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Reizi ceturksnī
 pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00

           ~~~

 Draudzes mājas lapas
 administratoru e-pasti:

 aija_kupcha@inbox.lv

  lutera_draudze@inbox.lv

Copyright 2010; Created by MB Studija »