Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
Aizlūgumu vajadzības
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
lapas: 1-10 11-20  21-25
Uldis 2018.10.21 18:26 Labdien, lūdzu aizlūdziet par mani, lai mīļais Dievs dziedina manu lauzto kāju, lai pēc iespējas ātrāk varētu atkal staigāt, lai Dievs man ir žēlīgs, paldies. Dieva svētību vēlot Uldis.
Dzidra 2018.12.13 18:47 Lūgums aizlūgt par Izabellu (8.mēneši), lai Jēzus dziedina. Paldies!
vecmāmiņa
Kristīne 2019.01.20 10:55 Labdien, lūdzu aizlūdziet, lai mana mamma Iveta debesu valstībā ir mierā un lai Dievs pieņem viņas dvēseli un sniedz tai mieru un mīlestību.
Arta 2019.02.11 08:52 Lūdzu aizlūgt, lai mūsu ģimenē piesakās jau vairāk nekā gadu plānotais un ilgi gaidītais pirmais bērniņš; lai ikdienā ieplūst vairāk pozitīvisma un gaišuma, ko šobrīd aizēno pārdzīvojumi par grūtniecības neiestāšanos.
Arta un Edijs
Dzidra 2019.04.16 09:35 Lūgums aizlūgt par kristītu gadu vecu meitenīti Isabellu, lai Jēzus dziedina!
Paldies!
lūdz: vecmāmiņa Dzidra
Edīte 2019.04.17 18:56 Lūdzu aizlūgt par savu vīru Ilmāru, lai Dievs mazina viņa mokas un lai ņem pie sevis, jo ir slimnīcā galēji slims un jau bezsamaņā trīs dienas. Mūžs bagātīgi nodzīvots 87 gadi.
Diāna 2019.04.27 21:03 Lūdzu aizlūdziet par Katrīnu, kura ir aizgājusi mūžībā š.g.20.aprīlī
Andra 2019.06.30 07:58 Labdien! Vēlos lūgt aizlūgumu par manu mammu Austru Valteri, kas devusies mūžībā. Lai Dievs paņem viņas dvēseli! Meita
Dzidra 2019.07.12 21:18 Lūgums aizlūgt par manu muguru kurai paredzēta nopietna operācija, bet uz operāciju jāgaida ilgi rindā un sāpes bieži neciešamas,lai Jēzus apžēlojas un dziedina. Paldies!
Dzidra
Dzidra 2019.07.12 21:19 Lūgums aizlūgt par manu muguru kurai paredzēta nopietna operācija, bet uz operāciju jāgaida ilgi rindā un sāpes bieži neciešamas,lai Jēzus apžēlojas un dziedina. Paldies!
Dzidra
Jūsu aizlūguma vajadzība
Vārds
E-pasts (netiek publicēts)
 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Liepājas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Jurid. adr.: Liepāja, Jelgavas 62, LV – 3401

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5

 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 17:00 – 20:00

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Uģis Deķeris

 Ceturtdienās
 18:00 – 20:00

 Mob. tālr. 26324444

 e-pasts:
 ugis.dekeris@gmail.com

          ~~~

 Draudzes priekšnieka
 vietnieks Edgars Ķeris

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 28663022

           ~~~

 Draudzes lietvede-
 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 20:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26164064,
 26668050

           ~~~

 Draudzes e-pasts:
 lutersliepaja@inbox.lv

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Mēneša pirmajā svētdienā
 pirms un pēc
 dievkalpojuma

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola

 Svētdienās 11:00

 Mēneša 3. svētdienā
 10:30

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

 Svētdienās 10:00
 (baznīcā)

 Iesvētes mācības

 Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Svētdienās 10:00 – 14:00

 Dāmu komitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Reizi ceturksnī
 pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00

           ~~~

 Draudzes mājas lapas
 administratoru e-pasti:

 aija_kupcha@inbox.lv

  lutera_draudze@inbox.lv

Copyright 2010; Created by MB Studija »