Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
Lasīt recenzijas-piezīmes
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
"Pilāta evaņģēlijs" - Ēriks Emanuēls Šmits
2013.01.22 15:41 rakstīt redaktoram 
drukāt 

Romāns ir “cilvēka evaņģēlijs”, kas atklāj Mīlestību-Jēzu Kristu-un cilvēka ceļu caur mīlestību pie Kristus.


 “..kristieši-Kristus, Dieva svaidītā, mācekļi (..) atraduši citu pazīšanās zīmi-krustu. (..) Ja arī zīme ir briesmīga, tieši pie krusta Ješua mums parādīja būtisko. Viņš ļāva sist sevi krustā tikai aiz mīlestības pret cilvēkiem. Un Viņš augšāmcēlās, lai parādītu, ka bijis pamats mīlēt. Un ka vienmēr, jebkuros apstākļos, pat tad, ja tiec noliegts, ir vajadzīgs spēks mīlēt,” tāds ir Pilāta secinājums pēc Dieva Dēla nāves pie krusta un Viņa augšāmcelšanās notikuma franču autora Ērika Emanuēla Šmita (1960) romānā “Pilāta evaņģēlijs”.  


Ēriks E. Šmits dzimis Lionā, ieguvis filozofa izglītību Parīzē, kādu laiku strādājis par universitātes pasniedzēju. Radošo karjeru uzsācis 1991. gadā kā dramaturgs, viņa lugas saņēmušas prestižas godalgas un tiek iestudētas pasaules labākajos teātros. Rakstnieka pirmā grāmata izdota 1994. gadā. Līdz šim viņš sarakstījis piecus romānus. “Pilāta evaņģēlijs” publicēts 2000. gadā un ticis nominēts šī paša gada Franču Akadēmijas balvai. 2001. gadā tas saņēmis žurnāla “Elle” lasītāju galveno balvu.

 

Lai gan daiļdarbs ir autora iztēles radīts, romāns ir balstīts uz Bībeles faktiem. Romāna prologs ir “uz nāvi notiesātā grēksūdze naktī pirms apcietināšanas”, bet romāna galveno daļu “Pilāta evaņģēlijs” veido Pilāta vēstulēs brālim Titam par to, kā viņš pirmo reizi uzzina par Jēzu Kristu, kā Viņu vajā, kā nosoda un attaisno. Tās ir cilvēcīgas vēstules, kurās atklājas cilvēka dvēsele nezināmā un brīnumainā priekšā-tas ir stāsts par Jēzus Kristus dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos. Romāns ir “cilvēka evaņģēlijs”, kas atklāj Mīlestību-Jēzu Kristu-un cilvēka ceļu caur mīlestību pie Kristus.

 

Romāns neatstās vienaldzīgu nevienu, kurš to paņems rokās, tāpēc iesaku to izlasīt. Cilvēku liecības par ticību uz Dievu Tēvu, Dievu Dēlu un Dievu Svēto Garu ir dažādas un neatkārtojamas, tāpēc, pieņemdama Ērika E. Šmita romānu “Pilāta evaņģēlijs” kā sava veida liecību, iesaku ar to iepazīties arī jums.


Atsauksmes
Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)
 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »