Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
Lasīt liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
Desmitās tiesas svētība - Dace

Gribēju pastāstīt, cik nopietni mūsu dzīves finansiālo pusi ietekmē desmitās tiesas likums. Mana liecība ir šada...

Studiju laikā man bija jānokļūst mājās, lai nākošajā dienā dotos pie ārsta. Taču, savas tā brīža egoistiskās attieksmes dēļ pret daudzām apkār esošām norisēm, novilcināju savu mājās braukšanu līdz pēdējām brīdim. Bet... pēdējais autobuss todien nekursēja. Ārsta vizīti pārcelt nebija iespējams, taču no šīs vizītes bija atkarīgs mans nākošas gads izgītības jomā. Šo faktu uzzināja kāds kristīgs cilvēks, kurš man iedeva naudu, lai es varētu nokļūtu mājās ar taksi. Viņš samaksāja par taksi, iedeva “rokas naudu” un sacīja, ka man ši nauda viņam nav jāatdod, jo tā ir viņa desmitā tiesa Dievam. Viņs to ziedos man - izpalīdzot līdzcilvēkam.

Es pateicos uz aizbraucu. Laimīgi nokļuvu pie ārsta un veiksmīgi studēju tālāk, bet pēc studijām ar darba atrašanu neveicās. Strādāju visādus gadījuma darbus un domāju, kādēļ man tā neveicas. Līdz kādu dienu sāku domāt, ka esmu patiesībā paņēmusi Dievam / Dieva darbam/ piederošu naudu. Tā man nekādā veidā nepienācās... jo es uz tās turpināju celt savu labklājību, nevis kalpot Dievam. No tā brīža nolēmu no katriem saņemtajiem gadījuma darba ienākumie, ne tikai atlikt Dievam desmito tiesu, kuru biju centusies vienmēr dot, bet pamazām sākt krāt un atdot arī to naudas summu, kuru nepelnīti saņēmu, lai nokļūtu mājās.

Dievs man izrādīja tik lielu mīlestību un žēlastību, ka es vēl nebiju sakrājusi visu naudas summu, kad tiku pie pastāvīga darba.

Paldies Dievam par Viņa žēlastību un svētību!

Dace

 Iesūtīts: 2018.01.20 22:42
 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »