Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
Lasīt liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
Vislielākais Dieva brīnums mūsu dzīvē - Inga Šķēle

Manai liecībai, kas ir ņiprs puisēns, šobrīd ir jau 9 gadi.Viņš ir kustīgs, radošs un aktīvs. Mūsu dēls ir  vislielākais Dieva brīnums mūsu dzīvē.Tātad – viss sākās pavisam nejauši... Man, jau tobrīd divu meitu māmiņai, nebija ne domas, ka mums pieteiksies trešais bērniņš. Ar vīru pasapņojām, ka derētu māsiņām piepulcināt brālīti... Bērniņš pieteicās pēkšņi. Pēc, kad uzzinājām, ka mums būs trešais mazulis, abi bijām pārsteigti. Pieņēmām šo domu un sākām gaidīt. 

Tomēr tas nebija viegli. Radās veselības problēmas – asiņošana, kas ieilga. Pēkšņi nedrīkstēju mājās neko darīt. Ārste aizliedza – celt, nest, vidējai meitiņai tolaik bija 1 g. un 8 mēn. Sonogrāfija uzrādīja, ka mazajai olšūnai virsū kā milzīga cepure guļ atslāņošanās laukums. Tas bija iespaidīgs. Ārste skaidroja, ka tas ir grūtniecības pārtraukšanās drauds. Sirdī bija ļoti smagi. Mana ārste poliklīnikā, pie kuras devos pēc sonogrāfijas izmeklējuma, paskatījās uz uzrakstīto, un pateica, ka viņai tas nepatīkot !!! Ka tur nekas nesanākšot! Būšot jātaisa cauri !!! Bet viņa došot mums nedēļu laika! Izejot no kabineta un aizverot aiz sevis durvis, pār mani nogāzās milzīgs smagums (šo sajūtu nevaru aizmirst – it kā laukakmeņi būtu uzkrituši!). Atceros, mājup ejot, domāju, ko darīt...

Domās griezos pie Dieva. Pārrunājot ar vīru šo situāciju, sapratu un sacīju, ka es atstāšu šo bērniņu, pat ja cerība būtu tik maza, kā melnums aiz naga. Tā kā tobrīd vēl bijām Sv. Annas draudzē, devos pie mācītāja Agra Iesalnieka uz lūgšanu vakaru. Izstāstīju visu, arī to, ka mums ir dota tikai nedēļa laika.... Mācītājs uzklausīja, par mums aizlūdza.

Mājup ejot, reāli sajutu it kā ap manu vēderu būtu uzpūsts liels pūslis! Pataustīju – nekā, tā sajūta bija iekšēja... Mājās lasījām Psalmus – vīrs sēdēja blakus, klausījās. Kopīgi lūdzām – vīrs atradās blakus.

Dievs uzklausīja mūsu lūgšanas un dziedināja tik brīnišķīgi, ka nākamajā reizē, pēc nedēļas, sonogrāfijā varēja redzēt pukstam mūsu bērniņa sirsniņu. Un atslāņošanās laukums bija palicis ļoti maziņš!  Kad ārste pagrieza ekrānu uz manu pusi un es to ieraudzīju, tajā brīdī pacēlu rokas un teicu: "Lai slava Dievam! Slava Dievam!”

Kad grūtniecība bija pusē laika, atkal parādījās veselības problēmas, sonogrāfijā neko tā arī neatrada, toties ar mūsu mazuli mēs pirmo reizi sasveicinājāmies caur televizora ekrānu. Viņš bija pacēlis roķeli un smaidīja (redzēju zobiņu aizmetnīšus). Tajā dienā pie mums atnāca arī dēla vārds – Gustavs! Saucām vairākus, bet tā īsti nepatika neviens. Vīrs sacīja: „Gustavs, sauksim viņu par Gustavu!”

 

Inga Šķēle


 
 Iesūtīts: 2010.10.20 10:12
 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »