Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
Mācītāja Raivo Bitenieka dzejas grāmatas atvēršanas svētki
2013.10.14 09:48 rakstīt redaktoram 
drukāt 


 

Kristīgo dzejas dienu ietvaros 05.oktobrī notika dzejnieka un mācītāja Raivo Bitenieka (kalpojis Liepājas Lutera draudzē no 1989. gada līdz 1991. gadam) pirmā dzejas krājuma „120 nozīmības” atvēršanas svētki. Kā atzina pats autors, rudens ir īpašs laiks viņam un arī viņa dzejas pasaulei, tāpēc pelēcīgā un vējainā rudens pēcpusdiena bija tik piemērots laiks grāmatas piedzimšanas svētkiem.

Pasākuma ievaddaļā Ilga Auza, kristīgā dzejas pasākuma „Baltā stunda” aizsācēja un vadītāja, visus klātesošos sveica kristīgajās dzejas dienās un atsauca atmiņā 2000.gadu, kad aizsākās kristīgās dzejas stundas. Mācītājs Raivo Bitenieks deva svētību šim pasākumam, un ar viņa svētību „Baltās stundas” notiek katru gadu.

Pēc mācītāja Raivo Bitenieka aizlūguma un Mirdzas Graudužes muzikālā sveiciena, Ilga Auza iepazīstināja ar komandu, kas piedalījās grāmatas tapšanā – redaktoru Edgaru Lāmu, kuratori Ēriku Birzkopu, gleznotāju Sandru Braunu un mākslinieku Uldi Baltuti.

Grāmatas redaktors Edgars Lāms uzsvēra, ka dzejas dzimšana ir nozīmīgs notikums dzejas procesā un dzejas dzīvē. Lāms pauda pārliecību, ka laba dzeja var palīdzēt nostiprināt garīgumu, kas nav maz šajā materiālisma laikmetā, un ka šī dzeja ir talantīga dzeja – īsta dzeja. Lai arī Raivo Bitenieka dzeja ir periodiski jau pazīstama iepriekš, dzejas apkopošana vienkopus grāmata ir liels solis uz priekšu. Kā atzina E. Lāms, šķietami viegli rodas un top autora dzeja, bet tā nebūt nav. Raivo B. dzeja nav samākslota, un tajā nav nekā virspusēja. Lasītājam tā nebūs izklaidējoša, gluži otrādi, tas būs emocionāls līdz jušanas darbs, bet tas ir tā vērts, atzina redaktors. Protams, katram dzejnieka ir kur augt un attīstīties, gan saturiski, gan formāli, to novēlot, bilda profesors Edgars Lāms.

Pēc redaktora uzrunas pateicības vārdus teica pats autors. Vispirms pateicoties visiem tiem, kas bijuši kopā ar viņu grāmatas tapšanas laikā un kas dzeju piepilda ar konkrētu saturu un emocijām. Īpaši paldies izskanēja autora literatūras skolotājiem, kas mācījuši mīlēt un sajust valodu, Ērikai Birzkopai, bez kuras krājums nebūtu iznācis tik ātri, Uldim Baltutim par māksliniecisko noformējumu, Sandrai Braunai par brīnišķīgajām ilustrācijām.

Autors pats skaidroja, kāpēc grāmatas nosaukums ir „120 nozīmības”. 120 – tāpēc, ka krājumā iekļauti 120 dzejoļi, bet nozīmības – tāpēc, ka katrs dzejolis iezīmē konkrētu notikumu, kas tiek izlaists cauri cilvēka jūtu pasaulei, iemiesojoties papīrā un formā. Nozīmības tāpēc, ka tas cilvēkam, autoram, ir bijis nozīmīgi, bet pašas nozīmības ir gan cilvēki, gan notikumi, gan, piemēram, rudens iestāšanās. Dzejnieks atzina, ka rudens ir ļoti īpašs laiks viņa dzīvē, tāpēc arī grāmatā daudz veltījumu tam.

Pēc autora uzrunas grāmatas kuratore Ērika Birzkopa pauda Raivo Bitenieka pārliecību – „nedzīvot savā dzejā/ tā ir dzejnieka gļēvulība// nemirt savā dzejā/ tā ir dzejnieka nodevība”. Tāpat Ērika B. iepazīstināja klātesošos, ko par dzejas krājumu saka grāmatas redaktors Edgars Lāms („Dzejnieks un lasītājs pasaules gaismtumsā” – pēcvārda dzejas krājumam). Tad izskanēja pati dzeja – Ērikas Birzkopas lasījumā un paša autora lasījumā, to muzikāli izrotājot Mirdzas Graudužes izpildījumā.

Pasākuma noslēgumā izskanēja apsveikuma vārdi un novēlējumi autoram un dzejas krājumam, un kā atzina pats dzejnieks – „es esmu sadzirdēts”.

 

mēs stāvam uz sliekšņa ik reizi

ik reizi kad gribam ko bilst

 

vienalga taisni vai greizi

vai pirksti palo vai dilst

 

aiz vārdiem zemteksta strāvas

mums saknes skalo un grauž


top visas nozīmības blāvas

ko valodas zirneklis auž

 

ik reizi mēs klūpam pār mēli

ik reizi starp neteikt un teikt

 

bet pašu uzsākto spēli

tik grūti ir pašiem beigt


(Raivo Bitenieks)


 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »