Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
Mācītāji
Aculiecinieku stāsti
Muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 

Aculiecinieku stāsti

Manas atmiņas par Liepājas Lutera draudzi

Dieva žēlastība un sargāšana ir bijusi visus aizvadītos 75 gadus Lutera baznīcai. Nav bijuši viegli šie gadi, no kuriem tik daudzi pavadīti okupācijas jūgā. Vēl dzīvas atmiņas par baznīcas iesvētīšanas dievkalpojumu 1934. gada 8. jūlijā, kuru vadīja arhibīskaps Grīnbergs. Piedalījās vairāki mācītāji, draudzes koris, garnizona orķestris. Draudzes pirmais mācītājs bija Kārlis Goldbergs, kurš 1938. gadā aizbrauca dzīvot uz Vāciju. Viņa darbu turpināja Jānis Siliņš. 1944. gada 9. jūlijā svinējām pateicības dievkalpojumu par 10 gadiem Lutera baznīcai. Svētku priekam jau pāri klājas drūmu nojautas ēnas par tumsas spēku tuvošanos. Jau 1944. gada 23. septembra dievkalpojumā mācītājs Siliņš atvadījās no draudzes, dodoties bēgļu gaitās. Jau pirmajos padomju gados viņš piedzīvoja smagas vilšanās.

Ar oktobri draudzē sāka kalpot prāvests Arnolds Zviņģis. Viņa dziļā, nešaubīgā ticība Dievam, ar kādu viņš kalpoja, stiprināja draudzi, ka to nespēja salauzt smagos bezdievības gados. 1967. gada 9. aprīlī pēc smagas slimības Dievs viņu aizsauca mūžībā. Visus šos gadus draudzes dzīve bija aktīva, pārliecinoša. Sargājām un kopām savu baznīcu, cik to atļāva.

Kara darbībai tuvojoties Liepājai bija stipri sapostīts baznīcas jums, zvana telpā bija novietoti ložmetēji, baznīcas telpās bija apmetušies vācu karavīri. Dievkalpojumus tad noturējām draudzes namā. Bet jau 1959. gadā draudzes namā ierīkoja dzīvokļus, atstājot mazas telpas 2. stāvā mācītāja dzīvoklim un pirmajā stāvā vienu mazu istabiņu kancelejai. Baigas vēl atmiņas kā brutāli tika izlauzts altāris un izmests pa logu. Vakarā toreizējie koristi vācām kopā salauzto altāri un pārnesām uz baznīcu.

No 1967. gada vasaras līdz 1976. gada 3. oktobrim kalpoja mācītājs Alberts Bērziņš, kad draudzes namā izraisītajā ugunsgrēkā viņš un prāvesta Zviņģa māte mira. Tas notika tieši Pļaujas svētku rītā .

Baznīca bija visu laiku aplikta ar lieliem nodokļiem. Lai būtu līdzekļi nodokļu nomaksai un arī baznīcas remontam, apmeklējām draudzes locekļus, kas atklāti nākt uz dievkalpojumiem nevēlējās. Protams, šādi apmeklējumi bija aizliegti, bet citādi nevarējām. Vairākas reizes bija ielaušanās baznīcā. Baznīcas logi tika izsisti regulāri. Stiklojām katru nedēļu. Tad apakšējiem logiem aizlikām restes un drāšu pinumus. Aizsietojām arī augšējos logus. Pirms tam vienā gadu svētku dievkalpojumā pa augšējo logu sameta akmeņus – veselu spaini. Ja arī notvērām huligānus, milicija viņus nesodīja.

Ļoti svētīgs laiks draudzei bija mācītāja Nikolaja Plātes kalpošana no 1976. gada novembra līdz 1982. gada maijam. Tajos tumšajos neticības gados tā bija liela Dieva dāvana saņemt tik dziļu, pārliecinošu Dieva Vārda pasludinājumu. Šai laikā arī sākās apdraudējumi par baznīcas atņemšanu rūpnīcas Metalurgs kultūras pasākumiem.

No 1982. gada 14. maija līdz 1989. gada 14. maijam kalpoja mācītājs Juris Rubenis. Viņa jaunības degsme, dzīvā, pārliecinošā Kristus vēsts, ko viņš sēja draudzē, aizdedzināja un aizrāva līdz arī tos, kas smagajos padomju gados sāka pagurt. Draudzē sāka pulcēties jaunieši, ar kuriem mācītājs darbojās atsevišķi. Dievkalpojumus apmeklēja arī Helsinki-86 grupas locekļi. Protams, varas iestādes tas uztrauca. Izsekošanas, draudi pieauga, bet arī ticības uguns dega aizvien gaišāk, un draudzei pievienojās arvien vairāk tie, kas meklēja mūžīgas vērtības.

Ļoti daudz Lutera draudzes labā darīja arhibīskaps Jānis Matulis, sevišķi smagajos apdraudējumu brīžos. Varam pateikties Dievam un arhibīskapam Matulim par visu, kas tika darīts mūsu dievnama un draudzes saglabāšanā.

Vēl draudzē kalpoja mācītāji Raivo Bitenieks, Atis Vaickovskis, Juris Uļģis, Viesturs Vāvere. Un tagad mūsu draudzes dzīvi vada mācītājs Raitis Šēners. Tagad draudzes dzīvi un darbu vairs neapdraud un netraucē varas iestādes.

Lai Dievs svētī īstu, patiesu Kristus vēsts pasludināšanu arī turpmāk mūsu mīļajā Lutera baznīcā un atver draudzes sirdis to uzņemt un dzīvē piepildīt!

 

Velta Grozgale

Kristīta Liepājas Lutera draudzē 1930. gadā.


 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »