Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
Draudzes 110. gadu jubileja
 
Baznīcas durvis atvērtas
Liepājas Lutera baznīca
Izgreznota svētkiem
Rotāta svētkiem
110
110
P.Brūvers, I. Kuplēna-Ewart, A. Bobinskis, A. Jaunskalže, R. Šēners
110
A. Bobisnkis. A. Jaunskalže, P.Brūvers, R. Šēners, I. Kuplēna-Ewart
Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers
Liepājas Lutera draudzes mācītājs Raitis Šēners
Svētā Andreja draudzes prāveste Ilze Kuplēna-Ewart (Toronto, Kanāda)
Grobiņas iecirkņa prāvests Ainars Jaunskalže
Mācītājs Arvīds Bobinskis
Vecās Derības lasījums. Mareks Vērenieks
Jaunās Derības lasījums. Andris Pūķis
Svētā Andreja draudzes prāveste Ilze Kuplēna-Ewart (Toronto, Kanāda)
Liepājas Lutera draudzes mācītājs Raitis Šēners
A. Jaunskalže, P.Brūvers, R. Šēners
Grobiņas iecirkņa prāvests Ainars Jaunskalže
Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers
Liepājas Lutera draudzes mācītājs Raitis Šēners
Svētā Vakarēdiena pasniegšana
A. Jaunskalže, P.Brūvers, R. Šēners, I. Kuplēna-Ewart
Iveta un mācītājs Ojārs Freimanis
Ieskats Liepājas Lutera draudzes vēsturē Ineses Jurjānes lasījumā
Sveicēji - Lipaiķu draudzes mācītājs Didzis Skuška
Sveicēji - Lipaiķu draudze
Sveicēji - Liepājas Brāļu draudze
Sveicēji - Brāļu draudzes mācītājs Raivo Bitenieks
Sveicēji - Liepājas Brāļu draudze
Sveicēji - Sv. Andreja draudzes prāveste  Ilze Kuplēna-Ewart
Sveicēji - Sv. Andreja draudze
Sveicēji - Sv. Andreja draudze
Sveicēji - mācītājs Arvīds Bobinskis
Sveicēji - Blīdenes draudze
Sveicēji - Gramzdas draudze
Sveicēji - Gramzdas draudze
Liepājas Lutera draudzes mācītājs Raitis Šēners
Liepājas Lutera draudzes priekšnieks Uģis Deķeris
Mareks Ignats ar grupu
Mareks Ignats ar grupu
Mareks Ignats ar grupu
Draudze
Draudze
Arianda
Ojārs
Andris
Lāsma un Toms
Lāsma un Toms
Solvita
Austra
Kopbilde
Kopbilde
Kopbilde. I. Jurjāne, R. Šēner un Liepājas Lutera draudzes koris
Kopbilde
110
  
 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Liepājas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Jurid. adr.: Liepāja, Jelgavas 62, LV – 3401

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5

 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 17:00 – 20:00

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Uģis Deķeris

 Ceturtdienās
 18:00 – 20:00

 Mob. tālr. 26324444

 e-pasts:
 ugis.dekeris@gmail.com

          ~~~

 Draudzes priekšnieka
 vietnieks Edgars Ķeris

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 28663022

           ~~~

 Draudzes lietvede-
 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 20:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26164064,
 26668050

           ~~~

 Draudzes e-pasts:
 lutersliepaja@inbox.lv

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Mēneša pirmajā svētdienā
 pirms un pēc
 dievkalpojuma

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola

 Svētdienās 11:00

 Mēneša 3. svētdienā
 10:30

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

 Svētdienās 10:00
 (baznīcā)

 Iesvētes mācības

 Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Svētdienās 10:00 – 14:00

 Dāmu komitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Reizi ceturksnī
 pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00

           ~~~

 Draudzes mājas lapas
 administratoru e-pasti:

 aija_kupcha@inbox.lv

  lutera_draudze@inbox.lv

Copyright 2010; Created by MB Studija »