Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
Seminārs "Dieva bērnu akadēmija"
2010.02.20 16:43 rakstīt redaktoram 
drukāt 

 „Kad jūs mani meklēsit, jūs mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds mani meklēsit.” /Jeremijas 29:13/ – ar šādu moto no 26. februāra katru piektdienu 18:00 astoņu nedēļu garumā Liepājas Lutera draudzē notiks seminārs ar nosaukumu „Dieva bērnu akadēmija”. Semināra mērķis ir aktualizēt un atkārtoti (vai pirmo reizi) studēt Mārtiņa Lutera „Mazo Katehismu”, vadoties pēc teoloģijas profesora Roberta Kolba sarakstītās un izdotās grāmatas „Katehisma mācīšana Dieva bērniem”.

Semināra laikā kopā gan lūgsim un dziedāsim, gan studēsim un diskutēsim, gan meditēsim un ieturēsim gavēņa laika azaidu. Ikviens ir aicināts pievienoties – nāc pats un atved draugu!

Nākot uz semināru, nepieciešams ņemt līdzi Bībeli, M. Lutera „Mazo Katehismu” un R. Kolba „Katehisma mācīšana Dieva bērniem”, kā arī vēlmi uzzināt ko jaunu un dalīties jau apgūtajā. Pirms katra semināra ieteicams izlasīt attiecīgo nodaļu no R. Kolba grāmatas (R. Kolba grāmata sastāv no 8 nodaļām, tikpat attiecīgā secībā ir ieplānoti semināri).

„Dieva bērnu akadēmija” būs atvērta no 26. februāra līdz 16. aprīlim. Tas būs piepildīts un stiprinošs gavēņa laiks, kad iesim pretī Mūsu Kunga Jēzus Kristus Augšāmcelšanās dienai. Aicinu katram šā gada ciešanu laikā salikt uzsvarus uz nozīmīgo mūsu katra dzīvē un piedzīvot arvien no jauna, ka Kristus ir mums klātesošs ik dienas, ka Viņš vienīgais ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Mūsu draudze piedāvā ikvienam interesentam ieskatīties M. Lutera devumā Roberta Kolba skatījumā. Kā saka pats grāmatas autors, „katehisms ir piedzīvojums – ticības piedzīvojums”, tāpēc šī ir iespēja to piedzīvot arī tev. Tiekamies Liepājas Lutera draudzes namā Jelgavas ielā 58 piektdienās! Varat ar mums iepriekš sazināties e-pastā laura_andersone@inbox.lv.

Laura Andersone


 
 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »