Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
Raivo Bitenieka dzejas krājuma "120 nozīmības" prezentācija Liepājas Lutera draudzē
2013.12.03 09:26 rakstīt redaktoram 
drukāt 


 

Pirmajā Adventa svētdienā, 01. decembrī, Liepājas Lutera draudzē viesojās dzejnieks un Brāļu draudzes mācītājs Raivo Bitenieks, kurš savulaik kalpojis arī Liepājas Lutera draudzē. Šā gada rudenī Raivo Biteniekam klajā nāca pirmais dzejoļu krājums „120 nozīmības” (par grāmatas atvēršanas svētkiem skatīt šeit.”).

Kā atzina pats autors, rudens ir ļoti īpašs laiks viņam un viņa dzejai, tāpēc arī liela daļa dzejoļu krājumā ir rudens noskaņās vai veltīti rudenim. Dzejnieks dalījās savās pārdomās par dzejas tapšanu, tās nozīmību, sadzīvošanu ar dzejošanu un saviem radītajiem darbiem, dzejnieka balsi kā pastiprinošu instrumentu dzejas izskanējumam u.c. Dzeja nav jāskaidro, tā runā pati, kā atzina pats autors, zemteksts nav mazāk svarīgs par pašu uzrakstīto. „120 nozīmības”, kas ir bijušas svarīgas pašam autoram, cerams, kļūs par nozīmībām arī citiem – lasītājiem.

Neiztrūkstoši izskanēja arī pateicības vārdi tiem, kuri piedalījās grāmatas tapšanā – Ērikai Birzkopai (kuratorei), Edgaram Lāmam (redaktoram), Sandrai Freibergai Braunai (ilustrāciju autorei), kā arī tika pieminēti tie latviešu dzejnieki, kuri bijuši nozīmīgi autoram pašam – Knuts Skujenieks, Uldis Bērziņš, Vizma Belševica, īpaši Olafs Gūtmanis, kurš „deva zaļo gaismu” Raivo Bitenieka dzejas publicēšanai.

Ievadvārdus pasākumam teica Vita Pētersone, ievaddzeju lasīja Gundega Pētersone un Laura Andersone, bet ar vijoles un klavierspēli iepriecināja un dzeju izgaismoja Indra Andersone un Sandra Pāvelsone.

Pēc Raivo Bitenieka ievadvārdiem un dzejas lasījumiem klātesošie varēja piedalīties sarunā ar autoru, jautāt interesējošos jautājumus un būt sadraudzībā pie kafijas galda. Paldies jāsaka Raivo Biteniekam par dzejas baudījumu, Vitai Pētersonei par pasākuma noorganizēšanu, mūziķiem un klausītājiem – visiem, kas piedalījās, lai pasākums izdotos.

 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »