Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 


Esiet sveicināti
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudzes mājas lapā!


Ir kādas durvis, kuras verot un pārkāpjot slieksni cilvēks bieži ir bijis bikls un kluss. Brīdī, kad pārņem īpašas sajūtas un nezināmas priekšnojautas viss tik nezināms, neizprotams un noslēpumains. Jā, tā ir baznīca – šis tik sākumā svešais nams, kas noslēpumaini pievelk cilvēku, bet ar laiku kļūst par viņa mājām. Baznīca. Dievnams. Vieta no citas pasaules.


Ko Tev šodien nozīmē baznīca vai baznīca, kurā Tu esi. Ir lietas Tavā dzīvē, kurām skaidri izproti tās nozīmi. Bet baznīca? Vai Tev ir baznīca, ko Tu uzdrošinies saukt par savu? Un ja tā ir, kā Tu tajā jūties? Vai Tava sirds spēj tai pieķerties tik ļoti, kā nekam citam, vai tā ir aizņemta ar kaut ko citu? Tamdēļ atceries – baznīca nav bezpersonisks nams, celtne. Nē! Tā ir vieta, kur Dievs mājo, kur Viņš ar cilvēku grib satikties. Arī ar Tevi! Daudzi teiks, ka Dievu var sastapt visur, un viņiem ir taisnība. Bet baznīca ir īpaša – ne ar ko nesalīdzināma vieta virs zemes, kur Dievs vēlas satikties ar cilvēku. Lūgšanu nams! Altāris! Kas reiz pa īstam būs noslīdzis uz ceļiem šai vietā, gribēs atkal atgriezties.

Atrodot savu baznīcu, cilvēks to iemīl. Tas nav grūti. Un tas ir izdarāms ar vienu vienīgu noteikumu – iepazīstoties ar cilvēkam atstāto testamentu, savām mantojuma tiesībām. Kā var iemīlēt ko tādu, ar ko pa īstam neesi iepazinies? Proti, testamentā rakstīto. Izlasi un pārlasi rūpīgi. Nezaudē laiku nelietderīgi, iepazīsties ar to, kas Tev dāvināts! Dievs nav skops saviem bērniem.

Baznīca nav jāiemīl cilvēku dēļ, jo tas var būt kļūdains ceļš uz to. Vilšanās ceļš. Neatdarini citu cilvēku kļūdas. Baznīcai ir jāpieķeras Dieva dēļ. Dievs grib sirsnīgas un mīlošas attiecības ar Tevi. Ja tas tā būs, arī citi cilvēki no Tevis dāsni baudīs. Mīlot Dievu, Tu pats būsi mīlēts. Un ja tas tā notiks pie visiem, tad cilvēki mīlēs cits citu un mazāk nodarīs viens otram pāri.

Tēvs māca saviem bērniem – izlieto šo laiku gudri. Ja baznīca būs tava Tēva nams, tad šajā namā mājos tava ģimene.

Lai reiz atvērtās durvis Tev veras viegli un līksmi! Nebaidies tās atvērt atkal un atkal no jauna. Lai tā ir un paliek Tava baznīca. Mūžīgi! Tava baznīca, Tēva nams un vārti uz mūžību.

Mācītājs Raitis Šēners
Sīkāk par draudzes aktualitātēm skatīt sadaļās 
Jaunumi un Kalendārs 
draudzes Facebook lapā https://www.facebook.com/liepajasluteradraudze/
vai interesēties pie draudzes mācītāja
 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »