Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
Lasīt liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
"Meklēt, lūgt un klauvēt" - Dana

Tas bija 2002.gads, sēdēju mājās ar savu divgadīgo meitiņu, kad mani sāka vajāt bailes. Tās man sekoja visur – uz ielas, veikalā, transportā, arī mājās. Apmeklēju arī psihiatru, kurš uzskatīja, ka man ar nerviem viss ir kārtībā, tikai esot jāsakārto sava dzīve. Jauki, bet kā lai to izdara – toreiz nodomāju.

Kādā sarunā ar vīramāti nonācām pie secinājuma, ka man ir jānokristās. Varbūt tad, visas problēmas atrisināsies. Tad nu vienu dienu "Kurzemes Vārdā" izlasu uzaicinājumu uz Iesvētes mācībām Liepājas Lutera draudzē, pat īsti nezināju, kur tā atrodas, bet sapratu – tas ir glābiņš, biju ļoti iepriecināta.

Kad bija pienākusi pirmā Iesvētes mācību diena un man bija jādodas, es sajutos totāli iztukšota un noguru. Nodomāju neiet, bet vīrs pateica, ka vajag iet. Tas jau bija dīvaini, jo viņš Dievam neticēja un "apsmaidīja" baznīcā gājējus.

Tad nu es devos. Baznīcu es atradu, tā ir liela un aiziet garām nevarēja, bet visas baznīcas durvis bija ciet – ko nu? Nekas nenotiek.. vai nu esmu sajaukusi baznīcas.. vai kā? Pagriezos un devos mājās, pie sevis domās sacīdama: "Dievs, ja Tu esi, tad palīdzi man nokļūt uz tām iesvētes mācībām, ja nē – es eju mājās." Tā nu devos mājās garām kādai ēkai, kura vēlāk izrādījās draudzes nams. Te atveras manā priekšā durvis un kāds smaidīgs vīrietis pajautā: "Jūs uz iesvētes mācībām?" Man lielas acis, atbildu: "Jā!" Kā izrādījās vēlāk, tas bija draudzes priekšnieks.

Tā es nokļuvu uz iesvētes mācībām, katra pirmdiena bija cīņas pilna – tad kāds saslima, tad pati apslimu. Tomēr gāju un apmeklēju šīs mācības, jo pēc mācībām jutos kripatiņu stiprāka. Būtībā mani tajā laikā daudz neinteresēja, ko Jēzus ir izdarījis manis dēļ un kāpēc. Vairāk es gribēju izrauties no tā stāvokļa, kurā es biju nokļuvusi.

Paralēli sāku lasīt Bībeli. Notika dažādi atgadījumi, kad, lasot mājās Bībeli, man radās jautājumi. Aizejot uz nākamo Iesvētes mācības stundu, es saņēmu atbildi. Tad gan vairāk domāju, ka mācītājam ir spējas nolasīt domas. Jā, ko gan es varēju zināt tajā laikā par Svētā Gara darbību cilvēkā.

Tiku nokristīta, iesvētīta. Tajā laikā dzīvojām trūcīgi, man it kā nebija, ko vilkt uz kristībām un ari nebija par ko tās nosvinēt. Bet kāda no draudzes masām man sagādāja kleitu. Radinieki sastiepa kūkas. Viss man bija. Dievs ir ļoti labs. Viņš uztaisīja man tādus svētkus! Tā bija ļoti brīnišķīga diena.

Šī ir tāda viena no manām pirmajām liecībām, kā saka – mani pirmie piedzīvojumi ar Dievu. Bet nevajag nekad apstāties pie tā – ir jāiet tālāk! Manā dzīvē sāka notikt dažādas pārmaiņas, manī sāka notikt pārmaiņas. Ne uzreiz, pamazām, lēnām, saudzējoši, brīnišķīgi, ne bez cīņām, ne bez asarām, ne bez pārbaudījumiem. Arī no savām bailēm es tiku vaļā, izejot tām cauri kopā ar Dievu, lūdzot, ne savādāk. Dievs man deva arī spēku atmest smēķēšanu, bez mocībām. Vienkārši, vienu dienu secināju, ka man kā Dieva bērnam neklājas smēķēt un lūdzu, lai Dievs man palīdz atmest. Nu jau gandrīz 10 gadus arī nesmēķēju. Mēs esam nespēcīgi, bet Dievs ir spēcīgs, ja mēs vien tikai lūgtu.

Draudzē jūtos kā mājās, kā ģimenē. Varu pazust uz kādu laiku, bet zinu to, ka varu arī atgriezties un mani uzņems ar prieku. Esmu pateicīga arī savam mācītājam Raitim, kurš ievietoja šo uzaicinājumu avīzē un par interesantajām Iesvētes mācību nodarbībām, kā arī Austriņai ar Ivetu, kuras mani sagaidīja un laipni uzņēma draudzes namā, Agrim Enkuzenam, kurš toreiz atvēra draudzes nama durvis. Dievs viņus ir brīnišķīgi lietojis un ticu, ka lieto vēl joprojām.

Lai tas mums ir par iedrošinājumu visiem, ka Dievs var lietot mūs ikvienu savam darbam un pat tādi, it kā maznozīmīgi notikumi, tādi kā sīkumi var izmainīt daudzu cilvēku dzīves. Tas ir brīnišķīgi!

Daudz varētu rakstīt, bet es labprāt lasītu arī par Taviem piedzīvojumiem ar Dievu, kā nokļuvi baznīcā, kāds ir Tavs sākums, varbūt ir kādas brīnišķīgas liecības par to, kā Tu esi ticis dziedināts, pasargāts, iedrošināts u.c.. Kā Dievs darbojies Tavā dzīvē? Es atceros, kā mani, tikko draudzē ienākušu kristieti, stiprināja tieši citu kristiešu liecības. Ar nepacietību gaidīšu!


Lai Tā Kunga žēlastība ir ar mums visiem!

Dana

 Iesūtīts: 2011.09.19 19:59
 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »