Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
Draudzes padomes un revīzijas komisijas ievešana amatā un Svētdienas skolas skolotāju solījumu došana draudzes un baznīcas jubilejā.
2013.07.10 18:29 rakstīt redaktoram 
drukāt 

Svētdien 07. jūlijā dievkalpojums, kurā viesojās Grobiņas iecirkņa prāvests Ainārs Jaunskalže, iesākās ar jaunievēlētās draudzes padomes un revīzijas komisijas ievešanu amatā, kā arī ar Svētdienas skolas skolotāju solījumu došanu.

Šajā dienā draudze sveica arī draudzes mācītāju Raiti Šēneru dzimšanas dienā (09. jūlijā), kā arī priecājās par draudzes 113. (03. jūlijā) un baznīcas 79. (08. jūlijā) gadadienu.

Dievkalpojumā tika iesvētīta arī Mārītes un Raimonda Romanovsku 40 gadu laulība, bet pēc dievkalpojuma tik sveikta jaunā padome un revīzijas komisija, Svētdienas skolas skolotājas un mācītājs Raitis Šēners, kā arī draudzes pērminders Vigo Dobelis ar veiksmīgu studiju beigšanu Lutera akadēmijā.

Pēc dievkalpojuma visi tika aicināti uz sadraudzību draudzes namā, kur iesākumā tika iesvētīta Liepājas Lutera draudzes Diakonijas centra izveidotā Drēbju kamera.


                                                              Jaunā draudzes padome un revīzijas komisija


                                                           Svētdienas skolas skolotājas saņem sertifikātus


                                                        Mācītāja Raita Šēnera sveikšana dzimšanas dienā


                                                                                              Vigo Dobeļa sveikšana


                                               Mārīte un Raimonds Romanovski 40. gadu kāzu jubilejā


                                                                                         Drēbju  kameras komanda

 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »