Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
Lasīt recenzijas-piezīmes
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
„Sievas lūgšanas spēks” - Stormija Omaršana (0)
Tematiskas sievas lūgšanas (pamatlūgšanas-paraugi) par sievas un vīra attiecībām, vīru un ģimenes labklājību mēneša garumā.
2013.01.22 16:30   lasīt tālak »
„Dievs, kāpēc Tu guli?” - Leifs Andersens (0)
„Spirdzinošs” skatījums uz Bībeli, Dievu – valdītāju un mīlestības iemiesotāju, ciešanām un prieku tajās.
2013.01.22 16:27   lasīt tālak »
„Luters - reformators” - Džeoimss M. Kitelsons (0)
Šo grāmatu varētu nodēvēt par Mārtiņa Lutera pamatbiogrāfiju, kurā izceltas paralēles starp Luteru un viņa dzīvi un Luteru un viņa rakstisko mantojumu.
2013.01.22 16:23   lasīt tālak »
„Vieta, kur stāvēt” - Džīns Edvards Vīts (0)
Šī grāmata palīdzēs ikvienam iepazīt reformācijas notikumus saistībā ar M. Lutera dzīvi, saistīt tos vēsturiskā kontekstā un ieraudzīt daudzus notikumus, kurus sekmēja M. Lutera paveiktais darbs, viņa paša dzīve un viņa sekotāju atbalsts un tālākā darbība.
2013.01.22 16:12   lasīt tālak »
"Skrūvšņores vēstules" - Klaivs Steipls Luiss (0)
„Grāmata visiem, kas mīl Dievu un labu literatūru” – vēl precīzāku uzaicinājumu sev kā kristietei un dedzīgai literatūras piekritējai nevarētu vēlēties.
2013.01.22 16:08   lasīt tālak »
"Pilāta evaņģēlijs" - Ēriks Emanuēls Šmits (0)
Romāns ir “cilvēka evaņģēlijs”, kas atklāj Mīlestību-Jēzu Kristu-un cilvēka ceļu caur mīlestību pie Kristus.
2013.01.22 15:41   lasīt tālak »
 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »