Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
Draudzes valde
Draudzes padome
Draudzes revidenti
Pērminderi
Svētdienas skola
Bībeles stunda
Lūgšanu stunda
Grāmatu galds
Bibliotēka
Koris
Jaunieši
Diakonija
Dāmu komiteja
Iesvētes mācības
Draudzes avīze
Draudzes mājaslapa
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 

JauniešiJaunieti!!!!

       Ikviena cilvēka dzīve ir kā ceļojums. Lai dzīves ceļojums būtu izdevies, ir vajadzīga ceļa soma, kurā jāsaliek tas, kas dzīves ceļojumam ir nepieciešams. Dzīves ceļojums izdosies tikai tad, ja ceļa somā būs ieliktas visas ceļojumam nepieciešamās lietas.

       Kāds tad „ceļa somai” var būt sakars ar kristīgo dzīvi?- Tas ir pavisam vienkārši. „Ceļa soma” parasti asociējas ar ceļojumu, un ceļinieks somā parasti ieliek to, kas nepieciešams ceļojumam. Mūsu dzīve arī ir ceļojums, kurai ir vajadzīga ceļa soma. Mūsu ceļojums var izdoties tikai tad, ja būs līdzi paņemtas visas vajadzīgās lietas. Šīs vajadzīgās lietas mēs varam atrast, ja piedalāmies jauniešu vakaros.

      Jauniešu vakaros runāsim un diskutēsim par dažādām aktuālām problēmām un jautājumiem, apskatīsim kristietības pamatvērtības, kā arī dalīsimies savā pieredzē. Pildīsim katrs savu „ceļa somu” ar vērtīgām atziņām, kuras noderēs turpmākajos dzīves ceļos. Darbosimies, lai mūsu ceļojums būtu piepildīts, skatoties filmas, dziedot dziesmas, meditējot, spēlējot spēles, tērzējot un diskutējot par jauniešiem aktuālām tēmām. Aicināsim ciemos pazīstamus cilvēkus. Vienkārši būsim kopā, lai dalītos, lai saliedētos un būtu kā viens vesels. Dosimies kādā ceļojumā, pārgājienā ar velosipēdiem vai laivām un sportosim. Veidosim sadraudzību ar citu LELB draudžu jauniešiem. Pats lieliskākais ir tas, ka ar mums kopā būs Dievs un, kā zināms, Viņam it nekas nav neiespējams!

Ja:

  • Tu esi aktīvs jaunietis, kurš vēlas darboties, organizēt un iesaistīties dažādos pasākumos un akcijās -
  • Tu vēlies nākt ar savu iniciatīvu un idejām -
  • Tu vēlies iekustināt jauniešu kustību mūsu baznīcā -
  • Tu vēlies pārmainīt sabiedrību un lauzt priekšstatus par luterāņu jauniešiem -
  • Tu vēlies pavadīt laiku kristīgā vidē un iegūt jaunus kristiešu draugus

 

Nāc un pievienojies!

Mēs gaidīsim Tevi ar tēju un cepumiem!

Mūs var atrast un satikt Liepājas Lutera draudzē, sazinoties ar:

 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »